Home
Tienda
Lista de deseos0

M05.01.020 Combing Machine SCHLUMBERGER GN-5 (Gill Acabador)

VER

ENGLISH   Combing Machine SCHLUMBERGER GN-5
– Creel of 8 boats with 2 outputs to 2 boats.
– Ø700 x 1,000 mm cans.
– Serial number 19546.
– Year 1975.

ESPAÑOL   Gill Ante Acabador SCHLUMBERGER GN-5
– Fileta de 8 botes con 2 salidas a 2 botes.
– Botes de Ø700 x 1.000 mm.
– Nº de serie 19546.
– Año 1975.

Volver al principio